Frokostwebinar: ESG og bærekraftig finans

Dato: Onsdag 10. mars 2021
Tid: 09:00 - 10:30
Sted: Hvor som helst

Simonsen Vogt Wiig inviterer til temafrokost den 10. mars kl. 09:00-10:30 om den nye EU-taksonomien og kravene til bærekraftrapportering.

Den 10. mars trer de nye reglene for bærekraftrapportering i kraft i hele EU og det nye felles klassifiseringssystemet for bærekraft (taksonomien) vil bli en realitet i løpet av kort tid. Simonsen Vogt Wiig setter i den forbindelse fokus på hva de nye reglene vil bety for norske finansaktører, investorer, børsnoterte selskaper og andre større foretak.

Vi har satt sammen et panel av eksperter på området som vil ta for seg de nye kravene til bærekraft og om arbeidet som pågår med å sikre grønn omstilling i norsk næringsvirksomhet:

Moderator: Christine Rødsæther, Partner i Simonsen Vogt Wiig

Benytt vennligst linken over for å melde din interesse og for deltakelse på temafrokosten.

Vi vil sende ut nettlink til alle deltakerne samt annen praktisk informasjon når tidspunktet nærmer seg.