Sigrid Fife Søyland er tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe.