Ruth Bakke arbeider innen fagområdene fast eiendom, plan- og bygningsrett, arbeidsrett og kontraktsrett.