Rolf Lynum Bjerkem har særlig erfaring innen spørsmål knyttet til fast eiendom.