Ole Gudmund Meland har bred erfaring innen forretningsjus, og særlig innen spørsmål knyttet til fast eiendom, naturressursrett, teknologi og personvern.