Olav Endresen Haukeli er spesialisert i EU-/EØS-rett og jobber primært med rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og kontraktsrett.