Mari Grefslie har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett.