Kristoffer Larsen Rognvik har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har møterett for Høyesterett.