Henning Wahlberg er tilknyttet firmaets avdeling for teknologi og media.