Fam C. Elgan arbeider bredt innenfor firmaets fagområder, med særlig fokus på insolvensrett, tvisteløsning og generell kontraktsrett.