Christian Berg Meland har ekspertise innenfor obligasjonsfinansiering og andre typer kapitalmarkedsfinansiering.