Bjørn H. Kise er anerkjent for regelmessig håndtering av større utviklingsprosjekter.