Arne Oftedal har omfattende erfaring og kompetanse innen fagområdene eiendom, entreprise, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, kontraktsrett og tvisteløsning.