Arild Paulsen har spesialkompetanse innenfor avtale/kontraktsrett, selskapsrett, offentlige anskaffelser og entrepriserett.