Forvaltningsrett

Våre advokater bistår både næringslivet og offentlige aktører som stat og kommune i saker av forvaltningsrettslig karakter.

Simonsen Vogt Wiig har flere advokater med bakgrunn fra regjeringsadvokaten og kommuneadvokaten.

Vi har inngående kunnskap om spillereglene i offentlig sektor og vet fra innsiden hvordan det offentlige arbeider.

Vi kan forvaltningsrett, stats- og kommunalrett og reglene om offentlighet. Denne erfaringsbakgrunnen sikrer våre næringslivsklienter solid bistand i møte med det offentlige i denne type saker, enten det gjelder råd og veiledning, forhandlinger, kontraktsoppfølging eller prosessoppdrag.

Erfaringsbakgrunnen sikrer at vi vet hvilke behov stat, kommuner og offentlige eide selskaper har som klienter.